ویدئو

دسامبر 18, 2015
IMG_0454

مولودی خوانی مذهبی در عروسی

دسامبر 17, 2015
شاخص ویدئو

مجری گری نیمه شعبان

دسامبر 9, 2015

اجرای عروسی

دسامبر 5, 2015
شاخص ویدئو

اجرای زنده ی قطعه ی حج ناتمام