صوتی

ژانویه 6, 2016
شاخص آئودیو

جیبوتی کجایی…؟؟؟!!!

  متن شعر… یه آل سعود و … دوتا گونی کود و… یه شیخ بزرگ و … یه مشت توله گرگ و … یه ارزن سواد […]
ژانویه 4, 2016
شاخص آئودیو

قطار شادی گلبانگ

    دانلود
دسامبر 28, 2015
شاخص آئودیو

مولودی پیامبراکرم ص و امام صادق ع

دسامبر 24, 2015
شاخص آئودیو

قطعه مرگ برآمریکا