قطعات موسیقی

فوریه 6, 2016
شاخص حج ناتمام

نواهنگ ارزشی حج ناتمام

ژانویه 14, 2016
شاخص آئودیو

ترانه ” توعشقم هستی”

ژانویه 6, 2016
شاخص آئودیو

جیبوتی کجایی…؟؟؟!!!

  متن شعر… یه آل سعود و … دوتا گونی کود و… یه شیخ بزرگ و … یه مشت توله گرگ و … یه ارزن سواد […]
دسامبر 24, 2015
شاخص آئودیو

قطعه مرگ برآمریکا